Αρχική arrow Σχετικά arrow Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος 2009

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο δικτυακός τόπος LawyersVoice.gr αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό διαδικτυακό εγχείρημα  το οποίο απευθύνεται σε  επαγγελματίες νομικούς και δικηγόρους.

Στόχος του δικτυακού μας τόπου είναι:

  1. Να αποτελέσει μια «πύλη ενημέρωσης» νομικού περιεχομένου μέσω τόσο της συστηματικής επισήμανσης επικαιρότητας (news gathering), ειδικότερου και γενικότερου ενδιαφέροντος για τον κλάδο, όσο και της συνολικής αποτύπωσης μιας επίκαιρης και πλήρους εικόνας του νομικού ελληνικού και αλλοδαπού διαδικτύου και την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε αυτό (portal).
  2. Να προσφέρει ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης για τους νέους  Έλληνες επαγγελματίες νομικούς, καθώς και να συνδράμει σε αυτό με την παροχή ελεύθερης  πρόσβασης σε μια ευρεία συλλογή οδηγών, αρθρογραφίας, υποδειγμάτων, μηχανών αναζήτησης  και άλλων σχετικών επαγγελματικών και επιστημονικών βοηθημάτων και υπηρεσιών.
  3. Να ενθαρρύνει τη μαζική συμμετοχή και επικοινωνία των χρηστών στην ανταλλαγή απόψεων (αρθρογραφία – σχολιασμός), καθώς και στη δημιουργία σελίδων προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου (blogs)  προσφέροντας, ταυτόχρονα , ένα αυτόνομο «βήμα διαλόγου» (forum)  και γενικότερα τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και  ζητήματα νομικού και έξω-νομικού ενδιαφέροντος.
  4. Να συνδράμει στην ανάδειξη των ζητημάτων τα οποία ταλανίζουν τους νέους νομικούς, στην ανάπτυξη συναντίληψης επί των προβλημάτων της σύγχρονης άσκησης δικηγορίας καθώς και στην ανάδειξη  τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.
  5. Να αποτελέσει ένα ελεύθερο μέσο έκφρασης των νέων δικηγόρων, ως θεσμικών λειτουργών της Δικαιοσύνης και πρωταρχικώς ενεργών μελών της  «κοινωνίας των πολιτών», πέραν κάθε αλλοτρίωσης και στυγνής συνδικαλιστικής θεώρησης.
  6. Να  προωθήσει τον «νομικό ακτιβισμό» και  να αναδείξει μορφές κινητοποίησης, συμμετοχής και δράσης αναφορικά με τα τεκταινόμενα στο χώρο της Δικαιοσύνης  στην Ελλάδα.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
Την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου LawyersVoice.gr αναλαμβάνουν από κοινού οι «διαχειριστές» της ιστοσελίδας, οι οποίοι και θέτουν σε λειτουργία τον εν λόγω δικτυακό τόπο αυστηρώς και μόνο υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων του LawyersVoice.gr μόνο εφόσον τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως.

Τα ονόματα των εκάστοτε «διαχειριστών» θα αναγράφονται ρητώς και θα είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού χώρου, ο οποίος οφείλει να είναι αδιαλείπτως ενημερωμένος.

Σε κάθε περίπτωση, ως «διαχειριστές» νοούνται τα μέλη της «ομάδα διαχείρισης» του δικτυακού τόπου LawyersVoice.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα του LawyersVoice.gr ανήκουν από κοινού στην «ομάδα διαχείρισης» του δικτυακού τόπου και ασκούνται αποκλειστικά από αυτήν ως συλλογικό μόρφωμα. Η «ομάδα διαχείρισης» παραμένει ανοικτή σε νέα μέλη, τα οποία θα ορίζονται με ομόφωνη απόφαση των υπαρχόντων μελών της. Όλα τα μέλη της «ομάδας διαχείρισης» είναι ισότιμα, αλλά η κατανομή αρμοδιοτήτων θα διαφέρει με αποκλειστικό γνώμονα τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Το LawyersVoice.gr είναι ένας μη κερδοσκοπικός δικτυακός τόπος, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.

Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης του LawyersVoice.gr στο πλαίσιο της πλήρους ανεξαρτησίας από οποιαδήποτε δέσμευση και έξωθεν επιρροής, δεσμεύεται ρητώς προς τα μέλη και τους χρήστες του δικτυακού τόπου να μην δεχτεί ποτέ οιαδήποτε χρηματική χορηγία ή άλλη υποστήριξη από οποιοδήποτε φυσικό/νομικό πρόσωπο ή φορέα. Οι απαραίτητοι πόροι για τη διατήρηση και λειτουργία του LawyersVoice.gr θα συγκεντρώνονται μέσω της χρησιμοποίησης ειδικά ορισμένων περιοχών του δικτυακού τόπου για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων επ’ αμοιβή. Τα ποσά αυτά θα συλλέγει η ομάδα διαχείρισης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

Εάν οι πόροι αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών βιωσιμότητας του δικτυακού τόπου, το επιπλέον ποσό θα καταμερίζεται ισομερώς στα μέλη της ομάδας διαχείρισης. Αντιθέτως, εάν οι πόροι αυτοί τελικώς υπερβαίνουν το ποσό απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών βιωσιμότητας του δικτυακού τόπου, το επιπλέον ποσό θα διατίθεται για την κάλυψη άλλων προτεραιοτήτων όπως (μη εξαντλητικά) η επέκταση/αναδιαμόρφωση/εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας, η υποστήριξη εκδηλώσεων νομικής θεματολογίας ή δράσεων νομικού ακτιβισμού, η δωρεάν παροχή έντυπου υλικού προς νομικούς, η ενίσχυση φιλανθρωπικών δράσεων και σκοπών κ.α.

Τέλος, ρητώς αναφέρεται ότι ουδέποτε θα υπάρξει η οποιαδήποτε επιβάρυνση προς τους χρήστες/ μέλη του LawyersVoice.gr για την χρήση τού δικτυακού τόπου. Επιπλέον δεν προβλέπεται κανενός είδος χρηματικής αμοιβής προς τους διαχειριστές και συνεργάτες του LawyersVoice.gr, των οποίων οι υπηρεσίες παρέχονται εθελοντικά και αμισθί.

2. ΜΕΛΗ

2.1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο LawyersVoice.gr δεν υπόκειται σε περιορισμούς πρόσβασης και έλεγχο στοιχείων, ενώ ενδέχεται για συγκεκριμένες λειτουργίες να είναι απαραίτητη η ιδιότητα του μέλους. Ο σεβασμός της αλήθειας και του δικαιώματος του κάθε πολίτη για ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί βασική αρχή της διαδικτυακής σφαίρας ενημέρωσης. Μέσω της εκτενούς λοιπόν διαύγειας, αναφορικά με το περιεχόμενο του, ο διαδικτυακός τόπος LawyersVoice.gr εξασφαλίζει τον απαιτούμενο σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στις πηγές των ειδήσεων και των απόψεων τις οποίες κοινωνεί.

Παρά ταύτα, καθίσταται απολύτως σαφές πως τόσο οι υπηρεσίες μέλους, όσο και το περιεχόμενο του LawyersVoice.gr απευθύνονται κυρίως σε νομικούς και όχι άμεσα στο ευρύ κοινό. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού δεν αποτελεί κανενός είδους νομική συμβουλή, είτε προς τα μέλη του είτε προς τρίτους. Με τον όρο «νομικός» νοούνται τόσο επαγγελματίες δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί όσο γενικότερα οι απόφοιτοι νομικών σχολών. Οι υπηρεσίες μέλους επίσης περιλαμβάνουν εν ενεργεία φοιτητές νομικών σχολών καθώς και ακαδημαϊκούς κάθε κατεύθυνσης.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του LawyersVoice.gr, οφείλει να κατέχει μια από τις ως άνω ιδιότητες και συμφωνεί, μεταξύ άλλων, να: (α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το LawyersVoice.gr στις σχετικά με την πρόσβαση στα περιεχόμενα και υπηρεσίες του και (β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το LawyersVoice.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το LawyersVoice.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). Το LawyersVoice.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

2.2. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το LawyersVoice.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει, το οποίο και είναι υπέυθυνο για την τήρηση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr. Το LawyersVoice.gr δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου των πληροφοριών, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του LawyersVoice.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή ενώ ειδικά δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το LawyersVoice.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του LawyersVoice.gr.

Σε περίπτωση που το LawyersVoice.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του LawyersVoice.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του LawyersVoice.gr.
11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)

Ο χρήστης/μέλος του LawyersVoice.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το LawyersVoice.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το LawyersVoice.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr. Επίσης, το LawyersVoice.gr και οι διαχειριστές του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το LawyersVoice.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο LawyersVoice.gr και όλων εν γένει των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr.

Ο χρήστης/μέλος του LawyersVoice.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες του στο πλαίσιο της λειτουργίας του LawyersVoice.gr και ότι επιπλέον φέρει ακέραια την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το LawyersVoice.gr και τους διαχειριστές του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το LawyersVoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλότερη λειτουργία του ιστότοπου και την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

3.1. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Το LawyersVoice.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το LawyersVoice.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (BLOGS)
Το LawyersVoice.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά τους message boards, παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση message boards που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες/χρήστες του LawyersVoice.gr οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το LawyersVoice.gr διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Το LawyersVoice.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους. Σε περίπτωση που το LawyersVoice.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν/δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

3.3. ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Το LawyersVoice.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται ανώνυμα, αναλύονται και σχολιάζονται από το LawyersVoice.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το LawyersVoice.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Το LawyersVoice.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

3.4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο LawyersVoice.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του LawyersVoice.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το LawyersVoice.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

Το LawyersVoice.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο LawyersVoice.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

4. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του LawyersVoice.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του LawyersVoice.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2012

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01 Δεκ Δεκ 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 Φεβ Φεβ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML