Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Παρατηρητήριο arrow Νέα κριτήρια για τον φόρο ελεύθερων επαγγελματιών

Νέα κριτήρια για τον φόρο ελεύθερων επαγγελματιών

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Δευτέρα, 09 Ιανουάριος 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ακόμη και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων θα αποτελεί τεκμήριο για τον υπολογισμό του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ για τον ίδιο λόγο θα μπορεί η εφορία να αξιοποιεί στοιχεία υποθηκοφυλακείων, δικηγορικών και συμβολαιογραφικών γραφείων και τζίρου ομοειδών δραστηριοτήτων.

Η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η νέα ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη, η αυστηροποίηση των διαδικασιών υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα (άρθρο 99) και η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού σε ΑΕ και ΕΠΕ από ιδιώτες φοροτέχνες στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η χορήγησή του από τις ελεγκτικές εταιρείες.

Το προσχέδιο διαβάστε το εδώ

Πέραν των πολυάριθμων δόσεων και της έκπτωσης του 100% των προσαυξήσεων στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής των χρεών, το πλέον καινοτόμο μέτρο στην προσπάθεια τακτοποίησής τους φαντάζει, όπως έγραψε χθες το «Κέρδος», η δυνατότητα εξόφλησής τους με εμπράγματα δικαιώματα σε κινητή ή ακίνητη περιουσία. Στο πολυνομοσχέδιο αναμένονται και ρυθμίσεις για το περαιτέρω άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και κατάργησης φορέων, προκειμένου αυτές να έχουν αποφασισθεί πριν την έλευση της τρόικας στις 16 Ιανουαρίου. Οι βασικότερες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου έχουν ως εξής:

Τα ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών τους μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2012 με ευνοϊκούς όρους θα έχουν οι οφειλέτες, χωρίς να αποκλείεται η παράταση της προθεσμία λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ως τότε. Σύμφωνα με το προσχέδιο οι οφειλές ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

- Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων
- Σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 90%
- Σε 13 έως 24 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 75%
- Σε 25 έως 36 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 60%
·- Σε 37 έως 48 δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 45%
- Σε 49 έως 60 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή προσαυξήσεων κατά 25%

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ΑΕ και ΕΠΕ που δεν ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, υποχρεούνται να ελέγχονται από Φοροτέχνες - Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων (ΦΕΕΠ) που εργάζονται σε φοροελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι χορηγούν ειδική Εκθεση Φορολογικών Ευρημάτων (ΕΦΕ). Κάθε φοροελεγκτική εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε εταίρους φοροτέχνες και να είναι εγγεγραμμένη στο Ινστιτούτο Φοροελεγκτικών Εταιριών, το οποίο είναι ΝΠΙΔ.

Η εποπτεία των φοροελεγκτικών εταιρειών και των φοροτεχνών - ελεγκτών ειδικών προσόντων ασκείται από την Επιτροπή Εποπτείας Φοροελεγκτικών Εταιριών (ΕΕΦΕ). Οι ελεγκτές πρέπει να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να έχουν τουλάχιστον τριετή αποδειγμένη εργασιακή εμπειρία στους τομείς της λογιστικής της ελεγκτικής ή της παροχής φορολογικών υπηρεσιών, να έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια φορολογικής ελεγκτικής τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, με προδιαγραφές που θα οριστούν από την ΕΕΦΕ και να επιτύχουν σε εξετάσεις που οργανώνει η ΕΕΦΕ.

ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν σε εισπρακτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τραπεζικές καταθέσεις, δαπάνες, οφειλόμενος ΦΠΑ, ακόμη και κύκλος εργασιών άλλων συγγενών επαγγελματιών, θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων του επιτηδευματία. Αυτό προβλέπει η διάταξη για την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία τόσο αυτά όσο και οι τεχνικές υπολογισμού θα καθορισθούν αναλυτικά με υπουργική απόφαση και θα αφορούν στον προσδιορισμό με έμμεσο τρόπο των εσόδων, κερδών, εκροών και ΦΠΑ.

Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί βάσει των πιο πάνω μεθόδων, ο έφορος πριν την έκδοση της πράξης υπολογισμού του φόρου οφείλει να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο προκειμένου να προβεί σε ανταπόδειξη. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου ή ακόμα και από το γραφείο του εφόρου χρησιμοποιώντας ήδη στοιχεία από διαπιστωμένες παραβάσεις, πληροφορίες από την υπηρεσία και τρίτους όπως και στατιστικά δεδομένα πωλήσεων - εκροών από την ελεγχόμενη σε συνδυασμό με παρεμφερή που διαθέτει από ομοειδείς επιχειρήσεις εφαρμόζοντας: α) Την αρχή των αναλογιών, β) την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, γ) την καθαρή θέση του φορολογουμένου, δ) τη σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Ο ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Η συζήτηση αίτησης για κήρυξη πτώχευσης κρίνεται ως απαράδεκτη εάν το αργότερο σε 20 ημέρες από την κατάθεσή της στο δικαστήριο δεν κοινοποιηθεί αντίγραφο στην εφορία (καθώς και στη διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ) εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του τελωνείου αποστέλλει στον γραμματέα των πτωχεύσεων αναγγελία των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Δημοσίου.

Ο σύνδικος της πτώχευσης, αν δεν αμφισβητεί τις αναγγελθείσες απαιτήσεις τις αποδέχεται στα χρέη της πτώχευσης για να εξοφληθούν κατά την προνομιακή τους τάξη. Το Δημόσιο μπορεί οποτεδήποτε να επισπεύδει εκτέλεση κατά της μεταπτωχευτικής περιουσίας προς ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Ο εκκαθαριστής κάθε μορφής επιχείρησης και ο εκκαθαριστής κληρονομίας υποχρεούται εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινοποιεί πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου προς τον υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
01 Δεκ Δεκ 01 02 03 04 05
02 06 07 08 09 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 Φεβ Φεβ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML