Προσεγγίζοντας τον Πελάτη

Έχει γραφτεί από Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2009

Όταν ο πελάτης προσέρχεται σε ένα δικηγορικό γραφείο συνήθως είναι συναισθηματικά φορτισμένος, ευρίσκεται σε πλάνη (νομική και πραγματική) και σύγχυση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, ενώ συγχρόνως εκφράζει πλήθος «παθολογικών» ελαττωμάτων, από γνωστική ασυμφωνία μέχρι ολική άρνηση της πραγματικότητας. Πρώτα, λοιπόν, πρέπει να ηρεμήσουμε τον πελάτη, αν αυτός έχει καταληφθεί από συναισθηματική φόρτιση που επηρεάζει αποφασιστικά την βούλησή του, να τού διαλύσουμε την πλάνη και να τόν πείσουμε για την αναγκαιότητα ή μη της δικαστικής διαμάχης και για το αν αυτή είναι πρόσφορη για την επίτευξη των επιδιώξεών του. Προσοχή, όμως, γιατί δεν θέλουμε ο πελάτης να μάς δει ως εχθρό του ή να θεωρήσει ότι είμαστε απρόθυμοι να αναλάβουμε την υπόθεσή του από κάποια παράλογη αιτία. Οι πελάτες είναι φύσει καχύποπτοι απέναντι στους δικηγόρους, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα και έπειτα από τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έχει δεχθεί ο κλάδος μας από την συμπεριφορά ‘αναξιοπρεπών’ συναδέλφων.

Τού εξηγούμε, περαιτέρω, ότι δίκη κατ’ αντιδικία σημαίνει αντεγκλήσεις, θυμό, οργή -και γενικά κάποια κατάσταση ανάλογη του ‘πολέμου’-, ιδίως όταν πρόκειται για διαμάχες μεταξύ συγγενών. Και ότι η έναρξη δίκης συνεπάγεται κατά λογική αναγκαιότητα αυτές τις επιπτώσεις. Πρέπει επίσης να εξηγήσουμε στον πελάτη ότι με τα δικαστήρια δεν λύονται τα οικογενειακά προβλήματα, όπως οι κακές σχέσεις και η κακή συμπεριφορά, όταν βέβαια δεν είναι ιδιαιτέρως επαχθή. Άλλο θέμα, ασφαλώς, οι περιπτώσεις σωματικών βλαβών, του διαζυγίου κ.ο.κ που ‘ικετεύουν’ για άμεση νομική αντιμετώπιση.

Δίνουμε στον πελάτη τις πραγματικές διαστάσεις του πιθανού δικαστικού αγώνα και αναλύουμε την προοπτική του συμβιβασμού, αν αυτός είναι εφικτός. Ακόμη δεν λέγουμε στον πελάτη ότι η υπόθεση είναι ‘παιχνιδάκι’ προσπαθώντας να δείξουμε πόσο σπουδαίοι δικηγόροι είμαστε, γιατί μετά δεν θα μπορούμε να δικαιολογήσουμε το ύψος της αμοιβής μας, η οποία λογικό είναι να φανεί υπερβολική στον πελάτη που παρασύρθηκε από τις προκηρύξεις περί ‘πανεύκολης υπόθεσης’. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε μετρημένοι και συντηρητικοί στις προβλέψεις μας για την κατάληξη της υποθέσεως.

Δεν λέμε γενικά μεγάλα λόγια στον πελάτη, δεν δίνουμε μεγάλες υποσχέσεις ούτε βρίζουμε και επηρεαζόμαστε από την ψυχική διάθεση και τον πολιτισμό του πελάτη. Φυσικά, σε περιπτώσεις, όπως όταν ο πελάτης είναι συγκεκριμένης ηλικίας ή αγράμματος κτλ. προσαρμόζουμε το λεξιλόγιό μας και την εν γένει συμπεριφορά μας, ούτως ώστε να γινόμαστε καταληπτοί από αυτόν, γιατί η έλλειψη σωστής επικοινωνίας μπορεί να κοστίσει ακόμη και την απώλεια της υπόθεσης την ημέρα της δίκης στο ακροατήριο.

Κρατούμε σημειώσεις, ζητούμε από τον πελάτη τα απαραίτητα έγγραφα και τού δίδουμε συμβουλές, όπως την χρυσή συμβουλή να τηρήσει σιωπή, δηλ. μη επικοινωνία με τους αντιδίκους και μη εκτέλεση νομικά σημαντικών πράξεων άνευ προηγουμένης συμβουλής του δικηγόρου.

Αν πρόκειται για ποινική υπόθεση, δίνουμε στον πελάτη δύο σελίδες και τού ζητούμε στην μία να γράψει αυτά που νομίζει ότι μπορούν να τόν βοηθήσουν με την υπόθεση (αθωώσουν) και στην άλλη αυτά που νομίζει ότι μπορούν να τόν βλάψουν (ενοχοποιήσουν). Αυτή η διαδικασία αφ’ ενός θα βοηθήσει τον πελάτη να βάλει με την ησυχία του σε μια σειρά τα γεγονότα και τους συλλογισμούς του και αφ’ ετέρου θα μάς διευκολύνει ανεκτίμητα να κατανοήσουμε που πρέπει να ρίξουμε το βάρος κατά την συζήτηση της υπόθεσης με τον ίδιο τον πελάτη.

Επίσης φροντίζουμε να καλυφθούμε με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού για το ύψος της αμοιβής μας, γιατί ο πελάτης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως αφερέγγυος.
Επίσης δεν αφήνουμε τον πελάτη να μάς πληρώσει όλη την αμοιβή και τα έξοδα της δίκης στο τέλος. Θα τού φανούν πολλά και θα διαμαρτυρηθεί, με αποτέλεσμα να μην μάς ξαναεμπιστευτεί, για να μην αναφέρω τον κίνδυνο να μην πληρώσει και καθ’ όλου!
Παρεμπιπτόντως, καλό είναι να έχουμε πρόχειρο στο συρτάρι μας τον πίνακα του Δ.Σ.Α. με τις κατώτατες επιτρεπόμενες αμοιβές. Έτσι, αν δεν πείθεται ότι τού ζητούμε τα λιγότερα χρήματα, που μπορεί να ζητήσει ένας δικηγόρος, με την επίδειξή του θα τού αποδείξουμε αμέσως ότι συμπιέσαμε την αμοιβή όσο μπορούσαμε ενισχύοντας και την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μας. Τού θυμίζουμε, επίσης, τα έξοδα του γραφείου κτλ. Αυτά αρκούν για να πεισθεί!

Είναι πολύ σημαντικό για τον (νέο κυρίως) δικηγόρο να εμπνεύσει στον εντολέα εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ώστε ο τελευταίος χωρίς δισταγμούς να ενστερνιστεί τις συμβουλές του και να υιοθετήσει τις οδηγίες του. Και θα το επιτύχει αυτό ο δικηγόρος με την στάση του, τόσο ως προς το πραγματικό μέρος της υπόθεσης όσο –και κυρίως- έναντι του πελάτη. Ειλικρινές ενδιαφέρον, σοβαρότητα, προσοχή, σύντομες διευκρινιστικές ή διορθωτικές παρεμβάσεις, χωρίς προκατάληψη και, κυρίως, χωρίς εκδηλώσεις προκαταβολικής αποδοχής ή απόρριψης των τυχόν προσωπικών σκέψεων ή ενεργειών του εντολέα, κατά την εκ μέρους του τελευταίου έκθεση των πραγματικών γεγονότων και την ανάπτυξη των θέσεων και επιχειρημάτων του γι’ αυτά, θα πρέπει να διακρίνουν τον δικηγόρο στο πρώτο και σημαντικό αυτό στάδιο της επαφής του με τον πελάτη και την υπόθεσή του. Η πλήρης, σε βάθος, κατανόηση όλων των γεγονότων που συνθέτουν το ιστορικό της υπόθεσης, είναι η βάση της επιτυχούς ενασχόλησης του δικηγόρου μαζί της.

Ακολουθεί το δεύτερο και, ίσως, το δυσκολότερο μέρος της δουλειάς του δικηγόρου: η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις αντίστοιχες νομικές έννοιες και διατάξεις. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγήσουμε στον πελάτη με όσο το δυνατόν απλά λόγια τι σημαίνουν νομικά όλα αυτά που μάς εκμυστηρεύθηκε, ώστε σιγά σιγά να κατανοήσει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του και φυσικά τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά σε αυτά. Μην σπεύσετε να δώσετε συμβουλές χωρίς να έχετε μελετήσει καλά την υπόθεση. Γιατί μπορεί η υπόθεση να έχει περισσότερες πτυχές από αυτές που φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αναβάλετε την συμβουλή για το μέλλον.

Το τρίτο μέρος που ολοκληρώνει την ενημέρωση του πελάτη έπεται της συλλογής-συγκέντρωσης και εκτίμησης του αποδεικτικού υλικού. Τότε μόνον ο δικηγόρος θα είναι σε θέση να δώσει στον πελάτη την απολύτως σωστή νομική συμβουλή και να υποδείξει τις αντίστοιχες ενέργειες (δικαστικές ή εξώδικες, επιθετικές ή αμυντικές), στις οποίες ο τελευταίος θα πρέπει, ενδεχομένως, να προβεί ή ακόμη, να αποφύγει, προς αποτροπή άσκοπων ενεργειών και περιττών εξόδων. Από την στιγμή που ολοκληρωθεί η συλλογή του αποδεικτικού υλικού, ο δικηγόρος μπορεί πλέον να προδιαγράψει την πορεία της υπόθεσης, να εντοπίσει τα πλήν και τα συν της γραμμής που θα ακολουθήσει και να δώσει στον πελάτη τις πραγματικές διαστάσεις και προοπτικές της υπόθεσης. Γιατί σημασία δεν έχει να αναλύσουμε στον πελάτη πόσο δίκαιο έχει. Σημασία έχει να τού επιστήσουμε την προσοχή στο αν μπορεί να το αποδείξει, και αν δεν μπορεί να το αποδείξει, τι μπορεί να κάνει εναλλακτικά για να δικαιωθεί στην πράξη.

Οι πελάτες είναι μια απαιτητική τρόπον τινά ‘φυλή’: όταν κερδίζουμε την υπόθεση το αποδίδουν στον εαυτό τους και όταν τήν χάνουμε την ήττα αποδίδουν πάντοτε σε εμάς τους δικηγόρους που τάχα ‘δεν τα είπαμε καλά’. Για τον πελάτη «η υπόθεση κερδίζεται χάρη σ’ αυτόν και χάνεται εξ αιτίας του δικηγόρου». Και αυτή είναι μια νοοτροπία με την οποία θα πρέπει να ζήσουμε…

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
18 Απρ Απρ 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 Ιούν Ιούν
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML