Αρχική arrow Νομικός Βοηθός arrow Οδηγοί (νέοι δικηγόροι) arrow Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της δίκης στον πελάτη σου

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της δίκης στον πελάτη σου

Έχει γραφτεί από Νικόλαος Μακρής
Κυριακή, 27 Δεκέμβριος 2009

Αγαπητέ συνάδελφε,

Μέσα στ' άλλα που σου έχω γράψει μέχρι σήμερα, παρέλειψα να σου μιλήσω για κάτι σπουδαίο, που ανάγετε στις δημόσιες σχέσεις του δικηγόρου, τις τόσο παραμελημένες από όλους μας.

Θα περιορισθώ μόνο, στον τρόπο της αναγγελίας του αποτελέσματος της δίκης στον πελάτη και εννοώ τον τρόπο που θα ανακοινώσεις, είτε την απόρριψη της αγωγής του από το Δικαστήριο, είτε την απόρριψη της α-γωγής του αντιδίκου, που σημαίνει αρκετές φορές και την είσπραξη της αμοιβής σου, ή του υπολοίπου αυτής.

Θα μιλήσουμε για τις πολιτικές δίκες, γιατί στις ποινικές ισχύει διαφορετικό καθεστώς, που θα στις γράψω σε ξεχωριστό γράμμα μου.

Σημαντικός είναι ο τρόπος της ανακοίνωσης του αποτελέσματος της δίκης στον πελάτη σου.

Προκαταρκτικά θα σου τονίσω, πως όταν μάθεις το αποτέλεσμα και να προσπαθείς να το αποσιωπήσεις θα στραφεί τελικά εις βάρος σου, γιατί σε λίγο χρόνο, θα το μάθει, είτε από δικό του ενδιαφέρον -γιατί ανησυχεί ο ίδιος- είτε από αντίστοιχη κοινοποίηση του αντιδίκου.

Ξεκινάμε από το πρώτο και πιο σημαντικό, η ανακοίνωση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ από σένα τον ΙΔΙΟ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνει από κάποιον άλλο που συνεργάζεται στο γραφείο σου.

Εσύ θα κρίνεις τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει και να μην υπερβαίνει τις δέκα το περισσότερο ημέρες, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια προπαρασκευή από τον πελάτη, που πάντοτε είναι σχετική με το οικονομικό αποτέλεσμα της δίκης.

Το πώς θα του το πεις είναι θέμα δικό σου, που σημαίνει την σύνθεση της ανακοίνωσης, που πρέπει να έχει την σοβαρότητα και την απαραίτητη εξήγηση, είτε θετική, είτε αρνητική.

Θα πρέπει να καταλάβει ο πελάτης, ότι έκανες το παν ήταν δυνατόν να γίνει και ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι σεβαστή και εάν παρουσιάζει ελαττώματα, που υπόκεινται σε προσφυγή σε ανώτερο Δικαστήριο.

Εκεί πρέπει η στάθμιση σου, να είναι ορθή και οι λόγοι νομικοί ή ουσιαστικοί και να τους θέσεις με ειλικρίνεια υπόψη του πελάτη.

Προσοχή στις υπερβολές, δεν χρειάζεται να υπογραμμίζονται τα ελαττώματα της αποφάσεως με τρόπο πληθωρικό και υπερπλειοδοτικό για το τυχόν μελλοντικό αποτέλεσμα.

Χρειάζεται σοβαρότητα και πάλι η αλήθεια.

Χωρίς προκαθορισμένες συνταγές, γιατί ο σκοπός μου, δεν είναι να σου προσφέρω συνταγές, θα πρέπει με την ιδιοσυστασία του χαρακτήρα σου και τον κύκλο της πελατείας σου, να βρεις τις πιο κατάλληλες φράσεις, που θα ταιριάζουν κατά την γνώμη σου, σε κάθε συγκεκριμένο πελάτη και στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να χρησιμοποιείς στις αντίστοιχες περιπτώσεις, με ορισμένες βέβαια παραλλαγές.

Ποτέ μην ξεχνάς, ο κάθε πελάτης, τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι πιο έξυπνος από σένα και γνωρίζει εκ των προτέρων ή το διαισθάνεται το αποτέλεσμα της δίκης και κυρίως ο βαθύτερος σκοπός του, είναι να παρατείνει χρονικά την καταβολή των υποχρεώσεων του, αν μη τελικά την αποφυγή της, είναι αξίωμα κάθε πελάτη.

Ας γυρίσουμε πάλι στο θέμα μας, μερικοί συνάδελφοι χρησιμοποιούν, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, τις λέξεις «χάσαμε» ή «κερδίσαμε» και συγχρόνως πανηγυρίζουν την νίκη τους ή πενθούν για την ήττα τους.

Είναι σφάλμα αυτός ο τρόπος, και ας μη ξεχνάς, τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι γιατροί, στην περίπτωση που «πέθανε ο ασθενής τους» τη λέξη «απέληξε», χωρίς να παραθέτουν το «δυστυχώς» ή άλλη παρόμοια λέξη και αφήνουν τους οικείους ή τους συγγενείς του αποβιώσαντος, να σκεφθούν τη λέξη «απέληξε» και να βγάλουν μόνοι τους το συμπέρασμα ότι «πέθανε ο άνθρωπος τους».

Ποτέ μη χρησιμοποιείς την λέξη «δυστυχώς» ή «είχαμε την ατυχία» ή άλλη λέξη, προ-τού του πεις το αποτέλεσμα, για το δυσμενές φυσικά.

Το καλύτερο και πιο δοκιμασμένο είναι το σύστημα που εφαρμόζουν οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι συνάδελφοι, αρχίζοντας πάντοτε, με τις λέξεις «Υποστηρίξαμε ότι π.χ. η σύμβαση ήταν εικονική ή δικαιούμεθα υπερωριών ή η αποζημίωση έπρεπε να είναι της τάξεως των δρχ...............». Και το Δικαστήριο έκρινε (για την δυσμενή για σένα περίπτωση) π.χ. δεν υφίσταντο άπαντα τα στοιχεία της εικονικότητας ή δέχθηκε ότι δεν υφίσταντο υπερωρίες ή η αποζημίωση ήταν της αιτηθείσης τάξεως.

Αντίθετα σε περίπτωση ευμενούς εκβάσεως της δίκης «δέχθηκε ότι ήταν εικονική η σύμβαση ή πραγματοποιήσαμε τις υπερωρίες ή δικαιούμεθα πλήρους αποζημιώσεως». Πάντοτε σε γενικές γραμμές θα προτάσσεις τις λέξεις «Υποστηρίξαμε ότι...» και στη συνέχεια: «Και το Δικαστήριο έκρινε ότι... δικαίωσε την άποψη μας ή ότι δεν εμπίπτει η περίπτωση μας στις διατάξεις...».

Πάντοτε να αποφεύγεις τους πανηγυρισμούς και τους ενθουσιασμούς, διότι έτσι στην αντίθετη περίπτωση, σε πένθος, λύπη και κλάμα, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές, να μας παίρνουν την υπόθεση και να την πηγαίνουν σε άλλο καλύτερο δικηγόρο -κατά την γνώμη κάποιου τρίτου, που πιστεύουν την κρίση του- και να χάνεις και τον πελάτη.

Και μην ξεχνάς, ότι αρκετές φορές ενώ κερδίζεις την υπόθεση του, τον χάνεις από πελάτη και την έφεση του αντιδίκου, την πηγαίνει να την δικάσει άλλος δικηγόρος, γεγονός που συμβαίνει συχνά και σου φαίνεται ανεξήγητο, έχει την εξήγηση του, όταν δεν εμπεδώσεις ο ίδιος εσύ, τον τρόπο που πρέπει να ανακοινώνεις το αποτέλεσμα της δίκης στον πελάτη σου.

Χρειάζεται προσοχή και μεθόδευση που πρέπει να σε απασχολήσει ο τρόπος αυτός και αποτελεί ένα πρόσθετο σοβαρό στοιχείο, στην άσκηση του λειτουργήματος που επέλεξες να ασκείς.

Αν είναι κάτοχος εξωτερικού ή της επαρχίας, μπορείς να του τηλεφωνήσεις ή να του γράψεις ή να τον καλέσεις στο γραφείο σου, αν μένει κοντά σου, για να «συζητήσετε», πάντοτε όμως με τις παραπάνω προϋποθέσεις, που πρέπει να τις λάβεις σοβαρά υπόψη σου, γιατί αλλιώς θα βρεθείς σε δύσκολη θέση.

Στοιχεία που πρέπει να λάβεις υπόψη σου απαραίτητα και να τα σταθμίσεις είναι: τί επιδιώκει ο πελάτης σου, ο χαρακτήρας του, η οικονομική και κοινωνική του θέση, το μέγεθος της διαφοράς και ιδιαίτερα τα κίνητρα του.

Με βάση τα παραπάνω, όταν τα αξιοποιήσεις, να είσαι βέβαιος, ότι θα πετύχεις επαγγελματικά και το μέλλον σου είναι σίγουρα πετυχημένο.

Δικός σου

ο παλιός σου συνάδελφος

ΝΙΚΟΣ ΑΓΓ. ΜΑΚΡΗΣ

-------------------------------------------------
"Γράμματα σ' ένα νέο Δικηγόρο", Αρχείο Νομολογίας, Περίοδος Β΄ (ΝΑ') 2000, σελ. 327 - 328.

Σημείωση: Τα "Γράμματα" αυτά σε σειρά πρωτοδημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα "Δικηγορικός Τύπος" με εκδότη τον Κων/νο Δερνιτσιώτη και Διευθυντή του συντάκτη τους τα έτη 1975-1977. Η μόνη διαφορά στη σημερινή τους αναδημοσίευση είναι η προσαρμογή του κειμένου στη δημοτική γλώσσα. Θερμές ευχαριστίες στην κόρη του αποβιώσαντος Νικολάου Αγγ. Μακρή, Βιολέττα Ν. Μακρή που είχε την καλοσύνη να μάς παραχωρήσει το δικαίωμα δημοσίευσης των πραγματικά εξαίρετων αυτών κειμένων.

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 27 Δεκέμβριος 2009

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
09 Φεβ Φεβ Φεβ Φεβ 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML