Αρχική arrow Νομικός Βοηθός arrow Οδηγοί (ασκούμενοι) arrow Οδηγός Εξετάσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Οδηγός Εξετάσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Έχει γραφτεί από Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης
Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2009


Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Αυτές οι εξετάσεις, που διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο (Φθινόπωρο και Άνοιξη), είναι κοινό μυστικό ότι δεν συνιστούν κάποιο ιδιαίτερο εμπόδιο για τους ασκουμένους στο να γίνουν κανονικοί δικηγόροι. Χωρίς να θέλουμε να αμβλύνουμε την διάθεσή σας να μελετήσετε και να προετοιμαστείτε με συνέπεια, σάς ενημερώνουμε ότι κατά κοινή ομολογία είναι εύκολες, σκέτος περίπατος, κυρίως για όσους έχουν προετοιμαστεί. Αυτό αποδεικνύεται από το μικρό ποσοστό αποτυχίας που αγγίζει καμιά φορά το 0%, καίτοι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σαφής πρόθεση ενίσχυσης της σοβαρότητάς τους διά του κοψίματος ενός μικρού ποσοστού εκ των υποψηφίων! Παρά ταύτα δεν παύει να αποτελεί μαρτύριο λόγω των πολύωρων γραπτών εξετάσεων και του επαχθέστατου άγχους στις προφορικές εξετάσεις.

ΙΙ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων εκδίδεται αμέσως μετά την λήξη της υποβολής δικαιολογητικών. Τρία εξεταζόμενα μαθήματα την πρώτη μέρα (x 3 ώρες το κάθε μάθημα) και 2 μαθήματα (x 3 ώρες το κάθε μάθημα) την επομένη. Εδώ εξετάζεται πρωτίστως η αντοχή των υποψηφίων.
Οι εξετάσεις γίνονται στις αίθουσες της Νομικής Σχολής Αθηνών (Μασσαλίας 4, 3ος όροφος) και καθήκοντα επιτηρητή εκτελούν κυρίως εκείνοι οι οποίοι θέτουν τα θέματα στα γραπτά και κάνουν τις ερωτήσεις στα προφορικά. Η κατάσταση διαφέρει από αίθουσα σε αίθουσα, αλλά ως κανόνας, δυστυχώς, είθισται η επιτήρηση να είναι ανύπαρκτη. Καίτοι επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων κωδίκων και άλλων κειμένων νόμων, πολλοί συνάδελφοι καταφεύγουν στην "συνεργασία" και την περιστασιακή "ενημέρωση" από βοηθήματα που έχουν φέρει μαζί τους από το σπίτι. Η συνεργασία και αντιγραφή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται τόσο έντονη, ώστε υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξεις συγγράμματα χωρίς να υποστείς καμία κύρωση ή έστω μια προφορική παρατήρηση, με αποτέλεσμα τα πράγματα να απλοποιούνται σε βαθμό κακουργήματος. Συνεπώς, αν έχει κάποιος αληθινό πτυχίο Νομικής, μπορεί απροβλημάτιστα να απαντήσει στα ερωτήματα των πρακτικών θεμάτων, γιατί έχει τόσο την βοήθεια του κοινού όσο και των αξιόπιστων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων!

Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα πάντοτε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο (του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου) περίπου ως εξής:

Σάββατο:
08:30 - 11:30 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
12:00 - 15:00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙA
16:00 - 19:00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κυριακή:
08:30 - 11:00 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
12:30 - 15:30 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δε υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης (Σάββατο και Κυριακή 07:30 π.μ.) και να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητά τους ή άλλο αποδεικτικό (διαβατήριο κ.λ.π.) των στοιχείων της ταυτότητάς τους, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πότε θα τοιχοκολληθεί η ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων στο Εφετείο Αθηνών και τα ονόματα των εξεταστών που αποτελούν την εξεταστική επιτροπή. Ενώ παραδοσιακά προσφέρεται και νέα σύντομη προθεσμία για όσους υποψηφίους έχουν εκκρεμότητες στα δικαιολογητικά τους να τα προσκομίσουν στο Εφετείο Αθηνών.

Τα θέματα είναι πρακτικά ως επί το πλείστον και τα θεωρητικά αποτελούν σπάνια εξαίρεση. Το επίπεδο δυσκολίας κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα με εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Τους διορθωτές ενδιαφέρει περισσότερο ο τρόπος σκέψης και βαθμολογούν επιεικώς. Πρέπει να είναι εξοντωτικά αστοιχείωτος κάποιος για να κοπεί. Σε κάθε περίπτωση, αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μερικοί ρωτούν τους επιτηρητές, που καμιά φορά βοηθούν τούς πρόθυμα να επιλύσουν το εκάστοτε "ακατάβλητο" πρακτικό! Είναι αμφίβολο κατά πόσο η βαθμολόγηση γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των υποψηφίων κυμαίνεται μεταξύ 7,00 και 8,50. Σχεδόν πάντα υπάρχει δυνατότητα επιλογής θεμάτων (από τα τρία θέματα επιλέγονται τα δύο). Ειδικότερα:

Αστικό Δίκαιο: Τα πρακτικά θέματα εδώ μοιάζουν έντονα με τα πρακτικά στο βιβλίο πρακτικών του Α. Γεωργιάδη για τις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, αλλά σε ευκολότερη μορφή.
Πολιτική Δικονομία: Πρόκειται κυρίως για θέματα που άπτονται της Πολιτικής Δικονομίας Ι, ενώ η Αναγκαστική Εκτέλεση αποτελεί (ευτυχώς!) την εξαίρεση.
Εμπορικό Δίκαιο: H θεματολογία συμπεριλαμβάνει κυρίως Γενικό Εμπορικό, Αξιόγραφα και Εταιρείες και ελάχιστο Πτωχευτικό Δίκαιο.
Ποινικό δίκαιο: Τα θέματα θυμίζουν έντονα το βιβλίο Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου του Μυλωνόπουλου, αλλά χωρίς να άπτονται των στρυφνών περιπτώσεων που αναλύονται εκεί.
Ποινική Δικονομία: Τα μάθημα αυτό δεν παρουσιάζει δυσκολία. Με την βοήθεια του Κώδικα θα είστε μάλλον ασφαλείς.

Προσοχή: Πότε πότε στις Δικονομίες ζητείται και η συγγραφή δικογράφων που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα στην δικηγορική πράξη!
Για να δείτε παλαιά θέματα γραπτών εξετάσεων του Δ.Σ.Α. πατήστε εδώ.


ΙΙΙ. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Α. Προδικασία
Οι προφορικές εξετάσεις διαρκούν περίπου ενάμιση μήνα, ίσως και παραπάνω λόγω μεσολαβούντων αργιών, για το σύνολο των υποψηφίων. Μια περίπου εβδομάδα πριν την ημέρα έναρξης των προφορικών εξετάσεων δημοσιεύεται η ανακοίνωση με τα ονόματα εκείνων που θα εξεταστούν στο προσεχές διάστημα, όχι δηλαδή το πλήρες πρόγραμμα με όλες τις ημέρες των εξετάσεων, πράγμα που σημαίνει ότι ο υποψήφιος πρέπει να επισκέπτεται συχνά το Εφετείο για να πληροφορηθεί την ακριβή ημέρα εξέτασής του! Εξετάζονται από 25 έως 30 άτομα κάθε ημέρα. Αυστηρή αλφαβητική σειρά τηρείται ως ένα σημείο, διότι υπάρχουν πολλοί εξεταζόμενοι με επώνυμα που αρχίζουν από τα πρώτα γράμματα της αλφαβήτου που εξετάζονται προς το τέλος της περιόδου, προκειμένου να έχει συμπληρωθεί το 18μηνο άσκησης την ημέρα που θα εξεταστούν προφορικά.

Β. Κύρια Διαδικασία
Το επίπεδο των προφορικών εξετάσεων είναι σαφώς υψηλότερο από εκείνο των γραπτών και η διαδικασία σοβαρή, αν και διακυμαίνεται ανάλογα με τα πρόσωπα που αποτελούν την εξεταστική επιτροπή. Π.χ. στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2003 οι εξεταστές ήσαν επιεικείς με αποτέλεσμα να περάσουν όλοι. Σε αντίθεση προς την εξεταστική επιτροπή του Μαρτίου 2003, η οποία απέρριψε περίπου 50 άτομα! Υποψήφιος που συνάντησα τυχαία μου είπε ότι αυτή η επιτροπή δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη. Γενικά, πάντως, ο κανόνας είναι η επιείκεια.
Στις πρώτες ημέρες των εξετάσεων παρατηρήθηκε ότι οι εξεταστές ρωτούσαν πιο δύσκολα θέματα. Ίσως, γιατί είχαν τον ευσεβή πόθο ότι το επίπεδο των εξεταζομένων θα ήταν υψηλό. Με τον καιρό κατανόησαν, απ' ό,τι φαίνεται, τι θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες και μείωσαν τις προδιαγραφές τους δύο - τρεις βαθμίδες.
Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα σε μία ευρύχωρη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών (πίσω από το κτήριο του Αρείου Πάγου) στον 5ο ή 6ο όροφο. Αρχίζουν κατά τις 17:00 και τελειώνουν όταν ολοκληρωθεί η εξέταση των υποψηφίων της ημέρας, δηλαδή περίπου 21:00 - 21:30. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στα έδρανα των κατηγορουμένων και των συνηγόρων ανά 8 ή 9. Στην έδρα του δικαστηρίου κάθονται οι πέντε (5) εξεταστές ένας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Εξετάζουν τους υποψηφίους με την εξής σειρά: Πολιτική Δικονομία, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία. Ο κάθε εξεταστής υποβάλλει ερωτήσεις μόνο για το μάθημά του, αλλά βαθμολογούν όλοι τις απαντήσεις σε κάθε μάθημα.
Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε διάβασμα για τις προφορικές εξετάσεις, όχι τόσο για να "περάσεις", αλλά για να μη νοιώθεις άσχημα, όταν αδυνατείς να δώσεις μια ικανοποιητική απάντηση ενώπιον δεκάδων συνυποψηφίων που καμιά φορά μπορεί να είναι ένα σκληρό κοινό, το οποίο σχολιάζει εκ του ασφαλούς. Ο βαθμός δυσκολίας διαφέρει από περίοδο σε περίοδο, αφού, όπως προαναφέραμε, τελεί σε άμεση συνάρτηση προς τους εξεταστές. Οι εξεταστές αλλάζουν κατά την διάρκεια των προφορικών εξετάσεων. Σημειωτέον ότι μόνον ο Εισαγγελέας και ο Πρόεδρος παραμένουν ίδιοι.
Οι εξεταστές δεν πολεμούν να σε απορρίψουν. Αντιθέτως, μάλιστα, είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, όπου αυτό χρειάζεται. Μάλιστα προβαίνουν και σε επί τούτου σχόλια, προκειμένου να αποβάλλουν οι εξεταζόμενοι το άγχος. Οι εξεταστές δεν είναι επιθετικοί, αλλά φιλεύσπλαχνοι. Φαίνεται να κατανοούν το άγχος που προκαλεί η αίθουσα στους υποψηφίους και επιχειρούν να το εξομαλύνουν όσο γίνεται με αστειάκια μεταξύ τους για να ελαφρύνει η ατμόσφαιρα. Πραγματικός εχθρός είναι το άγχος και το δέος που εμποιεί η αίθουσα και ο τρόπος παράταξης. Αν κάποιος είναι ψύχραιμος θα περάσει ένα ευχάριστο βράδυ, αλλιώς "θα πάει η ψυχή του στην Kούλουρη" μέχρι να τελειώσει η "Ιερά Εξέταση".
Προσοχή: Αν κοπεί κάποιος στα προφορικά, κόβεται σε όλα, γιατί οι βαθμοί προφορικών και γραπτών δεν συμψηφίζονται!

Γ. Ερωτήσεις (που τέθηκαν σε μία σειρά εξεταζομένων)
α. Πολιτική Δικονομία
1. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Δεκτή η ανακοπή. Ποιες οι συνέπειες;
2. Πώς γίνεται η κατάσχεση ακινήτου;
3. Είναι απαραίτητη η υπογραφή του οφειλέτη στην κατασχετήρια έκθεση;
4. Μετά την πάροδο πόσου χρόνου από την κατάσχεση ακινήτου επιτρέπεται ο πλειστηριασμός; Από πότε αρχίζουν οι 40 ημέρες;
5. Που και πότε γίνεται ο πλειστηριασμός; Ποιες ημέρες δεν μπορεί να γίνει;
6. Ποιες οι προϋποθέσεις για αναστολή της διαδικασίας του πλειστηριασμού;
7. Ποιο είναι το αρμόδιο να δικάσει την αίτηση αναστολής δικαστήριο;
8. Εκδόθηκε απόφαση αναστολής πλειστηριασμού. Για πόσο διάστημα μπορεί να διαρκέσει η
αναστολή;
9. Ποιο το αφετήριο γεγονός για το διάστημα αναστολής;
10. Πώς μεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου στον υπερθεματιστή;
11. Πώς αποκτά κυριότητα ο υπερθεματιστής; Είναι πρωτότυπη ή παράγωγη;
12. Σε ποιον γίνεται η καταβολή του εκπλειστηριάσματος;
13. Με ποια κριτήρια καθορίζεται η καθ' ύλην αρμοδιότητα;
14. Πόσοι είναι οι βαθμοί δικαιοδοσίας; Ο Άρειος Πάγος είναι βαθμός δικαιοδοσίας;
15. Έννοια υπερθεματιστή. Πότε οφείλει να δώσει το πλειστηρίασμα;
16. Ανακοπή κατά πλειστηριασμού ακινήτου. Τι πρέπει να γίνει για να είναι δεκτή;
17. Ποια είναι η νομική φύση του πλειστηριασμού;
18. Υπάρχει προθεσμία για την διεκδικητική αγωγή για εκπλειστηριασθέν ακίνητο;
19. Αναγκαστική διαχείριση. Ποιος ο σκοπός της; Πότε γίνεται;
20. Ποιο είναι το ανώτατο όριο της προσωπικής κράτησης;
21. Κατά ποιων προσώπων δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση;
22. Κατά ποιων στρέφουμε την αγωγή για προσωπική κράτηση σε νομικό πρόσωπο;
23. Μπορεί ο οφειλέτης να προτείνει ενστάσεις κατά του τίτλου στην προσωπική κράτηση;
24. Ποιο είναι το αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για να δικάσει την αγωγή προσωπικής κράτησης;
25. κατά ποιων φυσικών προσώπων δεν μπορεί να ασκηθεί προσωπική κράτηση;

β. Αστικό Δίκαιο
1. Αν πεθάνει ο μισθωτής, συνεχίζεται η μίσθωση;
2. έχει γίνει μίσθωση για δέκα (10) χρόνια. Τα οκτώ (8) διανύθηκαν στον προηγούμενο κύριο.
Πότε μπορεί να γίνει καταγγελία της μισθώσεως από τον νέο κτήτορα;
3. Ποια είναι τα συμπράττοντα πρόσωπα στην προηγούμενη περίπτωση;
4. Πόσες συμβάσεις έχουμε στην πώληση κινητού;
5. Πόσες συμβάσεις έχουμε στην πώληση ακινήτου;
6. Αν ένα κινητό πράγμα πωληθεί και παραδοθεί, πότε σταματά ο κίνδυνος του πωλητή;
7. Αν ένα ακίνητο πράγμα πωληθεί και παραδοθεί, πότε σταματά ο κίνδυνος του πωλητή;
8. Τι υποχρεώσεις έχει ο πωλητής;
9. Αν το πράγμα έχει πραγματικά και νομικά ελαττώματα, τι δικαιώματα έχει ο αγοραστής;
10. Τι είναι η σύμβαση έργου;
11. Μέχρι την παράδοση του έργου ποιος φέρει τον κίνδυνο;
12. Οι εργαζόμενοι από ποιον μπορούν να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους;
13. Οι αξιώσεις από έλλειψη του έργου πότε παραγράφονται;
14. Λόγοι διακοπής παραγραφής αξίωσης;
15. Έννοια της ένστασης διζήσεως.
16. Πότε καθίσταται κάποιος αδικαιολογήτως πλουτίσας;
17. Έννοια αναδοχής χρέους;
18. Πέρα από την σωρευτική υπάρχει άλλη αναδοχή χρέους;
19. Έννοια αδικοπραξίας.
20. Πότε παραγράφεται η αξίωση από αδικοπραξία.
21. Ένας δικηγόρος χάνει με υπαιτιότητα μια προθεσμία. Τι σημαίνει αυτό;
22. Όταν ο οφειλέτης έχει πολλούς δανειστές και πωλεί ακίνητό του, αυτό τι σημαίνει;
23. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις καταδολίευσης δανειστών;
24. Πότε τεκμαίρεται η γνώση του τρίτου στην καταδολίευση δανειστών;

γ. Εμπορικό Δίκαιο
(Με ένα πρακτικό αλλάζοντας τα δεδομένα κατά το μάλλον και ήττον έβγαζε πολλές ερωτήσεις)
1. Σε ο.ε. με τρεις εταίρους Ο ένας εταίρος δανείζει την εταιρεία με 10.000€. Πώς θα πάρει τα
χρήματά του;
2. Ο πελάτης σας θέλει να γίνει εταίρος σε ο.ε.. Δεν θέλει να αναλάβει τα εταιρικά χρέη πριν από
την είσοδό του; Τι πρέπει να κάνει;
3. Έχουμε ο.ε. με δεκαετή διάρκεια. Ένας εταίρος επιθυμεί να φύγει. Τι πρέπει να κάνει;
4. Μπορεί να αποκλειστεί σε κάποιον το δικαίωμα της καταγγελίας;
5.Σύσταση εταιρείας αόριστης διάρκειας. Μπορεί να συμφωνηθεί αποκλεισμός του δικαιώματος καταγγελίας;
6. Μπορεί να συμφωνηθεί καταγγελία μόνον μετά τα τέσσερα χρόνια;
7. Τι είναι νομικά η καταγγελία;
8. Απαιτείται δημοσιότητα της καταγγελία;
9. Μπορεί ένα άτομο να ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία;
10. Ποιες οι προϋποθέσεις σύστασης α.ε.;
11. Έχουμε μια ο.ε. με αντικείμενο την πώληση αυτοκινήτων. Ο εταίρος αγοράζει άσχετα μηχανήματα στο όνομα της εταιρείας. Δεσμεύεται η εταιρεία;
12. Έχουμε μια α.ε. με αντικείμενο την πώληση αυτοκινήτων. Ο νομικός εκπρόσωπος αγοράζει άσχετα μηχανήματα στο όνομα της εταιρείας. Δεσμεύεται η εταιρεία;
13. Προϋποθέσεις σύστασης ανώνυμης εταιρείας. Ποια η διπλή δημοσιότητα;

δ. Ποινικό Δίκαιο
1. Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρων. Είναι ποινικό αδίκημα;
2. Απιστία δικηγόρου. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αγωγής κακοδικίας και ποινικής δίκης;
3. Καταδολίευση δανειστών. Είναι ποινικό αδίκημα; Πώς διώκεται; Ποιος δικαιούται να την υποβάλλει;
4. Πόσα είναι τα είδη σωματικής βλάβης στον Ποινικό Κώδικα; Τι διαφέρει η βαρεία σωματική βλάβη από την επικίνδυνη σωματική βλάβη;
5. Έννοια απόπειρας.
6. Πότε αρχίζει η παραγραφή των εγκλημάτων και ποια η διάρκεια της παραγραφής;
7. Αναστέλλεται η παραγραφή και ποια είναι τα ανασταλτικά γεγονότα;
8. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία;
9. Υπάρχει περιορισμός στον χρόνο παραγραφής;
10. Ποια η συνέπεια της συμπληρώσεως του χρόνου παραγραφής; Τι απαγγέλλει το δικαστήριο;
Εξάλειψη αξιοποίνου.
11. Ποια η διαφορά της ενσυνείδητης αμέλειας από τον ενδεχόμενο δόλο;
12. Συναυτουργία. Ποια τα στοιχεία της; Πώς τιμωρούνται οι συναυτουργοί;
13. Στην απάτη και στην υπεξαίρεση πληρώνει ο κατηγορούμενος. Πώς λειτουργεί αυτό;
14. Το δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο με ποινή φυλακίσεως 6 μηνών μέχρι δύο ετών. Τι μπορεί να κάνει;
15. Έννοιες απλής και συκοφαντικής δυσφημήσεως.

δ. Ποινική Δικονομία
1. Προσωπικά αποδεικτικά μέσα.
2. Αν το έγκλημα δεν άφησε ίχνη, αυτός που κάνει την αυτοψία τι πρέπει να βεβαιώσει;
3. Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη;
4. Το δικαστήριο μπορεί να διορίσει εκτός πίνακα πραγματογνώμονα;
5. Τι είναι προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη;
6. Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν πραγματογνώμονες;
7. Αν κάποιοι έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, μπορούν να διοριστούν πραγματογνώμονες;
8. Ποιοι μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση;
9. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει προθεσμία; Ποιος καθορίζει τα πλαίσια;
10.Δύο πραγματογνώμονες διαφωνούν. Τι γίνεται τότε;
11. Πραγματογνωμοσύνη σε γυναίκα.
12. Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Τι είναι και πότε ζητείται;
13. Πότε διορίζεται τεχνικός σύμβουλος;
14. Τι δικαιώματα μπορεί να έχει ο τεχνικός σύμβουλος;
15. Υποχρεώσεις του μάρτυρα.

Δ. Πώς πρέπει να μελετήσετε
Αυτές είναι με ακρίβεια οι ερωτήσεις που ετέθησαν σε μία σειρά εξεταζομένων. Όπως διαπιστώνεται, κάθε εξεταζόμενος απαντά σε δύο με τρεις ερωτήσεις από κάθε δικαιϊκό κλάδο. Αν ο υποψήφιος απαντήσει δύο ερωτήσεις με άνεση και επάρκεια, συνήθως δεν δέχεται και τρίτη. Υπάρχουν ερωτήσεις που απαντώνται με ένα "ναι" ή "όχι" (!), ενώ υπάρχει και μια αμυδρή δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις διαθέσεις του εξεταστή. Ήταν φανερή πάντως η αδυναμία των φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών στα θέματα του Εμπορικού Δικαίου, όπου έδειξαν να πάσχουν από μεγάλα κενά σε Εταιρείες και Αξιόγραφα, οπότε προσέξατε ιδιαιτέρως αυτό το γεγονός κατά την μελέτη σας. Βασικά πρέπει να διαβάσετε τους κώδικες (Αστικός Κώδικας, Ποινικός κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας). Δεν υπάρχουν επικίνδυνα και ακίνδυνα κεφάλαια. Μην διανοηθείτε να διαβάσετε επιλεκτικά. ΤΑ ΡΩΤΟΥΝ ΟΛΑ! Ακόμη και Διαιτησία, Εκούσια Δικαιοδοσία, προϋποθέσεις αναστολής και απόλυσης για να σάς δώσουμε ένα παράδειγμα! Φυσικά από την άλλη είναι φύσει αδύνατον να μάθετε τους κώδικες από έξω. Αν προσέξετε, όμως, καλά θα καταλάβετε ότι οι ερωτήσεις μπορεί να καλύπτουν όλο την έκταση του κώδικα, όμως κατά κανόνα ζητούμενα είναι έννοιες και βασικά πράγματα και όχι απίστευτες λεπτομέρειες. Αν σάς ζητηθεί να αναφέρετε απίστευτη λεπτομέρεια μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε ελαφρά και να ζητήσετε μια άλλη ερώτηση (φυσικά πρέπει να ζυγίσετε την διάθεση του εξεταστή πριν προβείτε σε κάτι τόσο λεπτό!). Ένα επίσης πρόβλημα είναι ότι τα μέλη της επιτροπής δεν είναι ακαδημαϊκοί και δεν γνωρίζουν, κατ’ αρχήν, να υποβάλλουν σαφείς ερωτήσεις. Γι’ αυτό μην διστάσετε να ζητήσετε διευκρίνιση αναδιατυπώνοντας εσείς ο ίδιος την ερώτηση για να ελέγξετε αν καταλάβατε σωστά. Ειδικότερα:

Πολιτική Δικονομία: Οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν, οπότε, εφ'
όσον παρακολουθούσε κάποιος την εξέταση των προηγουμένων, πήγαινε σχεδόν βέβαιος ως προς την εξετασθησομένη ύλη.
Αστικό Δίκαιο: Οι ερωτήσεις αφορούσαν στο περιεχόμενο άρθρων του Αστικού Κώδικα. Ελάχιστες ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν, γιατί ο ΑΚ είναι λίγο μεγάλος. Το μόνο που χρειαζόταν να διαβάσει κάποιος ήταν ο Κώδικας, αλλά ήταν απαραίτητο να τον διαβάσει καλά, αφού οι ερωτήσεις ήσαν πολλές φορές ερωτήσεις αποστήθισής του.
Εμπορικό Δίκαιο: Βάση δόθηκε από τον εξετάζοντα κυρίως στις Eταιρείες και λιγότερο στα Aξιόγραφα, το Πτωχευτικό, τον Aθέμιτο Aνταγωνισμό και το Sήμα (στα δύο τελευταία ιδίως οι ερωτήσεις ήσαν ελάχιστες και εύκολες). Χρειαζόταν επανάληψη των άρθρων των νόμων για τις εταιρίες, αλλά κυρίως παρακολούθηση τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι περισσότερες από τις ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν με διαφορετική διατύπωση κάθε φορά.
Ποινικό Δίκαιο: Υπήρχαν και εδώ αρκετές ερωτήσεις που στόχευαν στη εξέταση της αποστήθισης του Ποινικού Κώδικα. Δινόταν επίσης ένα στοιχειώδες ιστορικό και ερωτάτο ο εξεταζόμενος ποια είναι τα εγκλήματα που διεπράχθησαν και άλλα ειδικότερα όπως ο βαθμός συμμετοχής κτλ.
Ποινική Δικονομία: Και πάλι οι ερωτήσεις που απαιτούσαν αποστήθιση του ΚΠΔ έδιναν και έπαιρναν.

Συμβουλή: Πηγαίνετε αρκετές φορές να παρακολουθήσετε την εξέταση άλλων που (λόγω αλφαβητικού καταλόγου) εξετάζονται πριν από εσάς. Θα δείτε το στιλ των ερωτήσεων, πολλές από τις οποίες επαναλαμβάνονται, και θα εξοικειωθείτε με την αίθουσα με συνέπεια να μειωθεί το αναπόφευκτο άγχος.


Ε. Επί πλέον ερωτήσεις για να εξοικειωθείτε με το ύφος και την δομή τους
Ποινικό δίκαιο:
1. Έννοια εγγράφου κατά τον Π.Κ.
2. Εισάγεται κάποιος σε δίκη ως αυτουργός και κάποιος συνεργός. Μπορεί να αλλάξει τις ιδιότητες το δικαστήριο; Ποια αρχή του ποινικού δικαίου εφαρμόζεται εν προκειμένω;
3. Κάποιοι με εξύβρισαν, αλλά δεν γνωρίζω τα ονόματα όλων παρά μόνον του ενός. Το πρέπει να κάνω;
4. Έννοια του εξακολουθητικού εγκλήματος. Ποιο είναι το κριτήριο που συνδέει τις μερικότερες πράξεις μεταξύ τους;
5. Κάποιος αποφασίζει να διαπράξει έγκλημα. Φωνάζει τρεις φίλους. Τους δίνει οδηγίες: εσύ θα με πας με το αυτοκίνητο, εσύ θα κρατάς τα ρόπαλο και εσύ θα με περιμένεις για να φύγουμε. Πέστε μου τα είδη της συνέργιας.
6. Ένας υπάλληλος καταστήματος αφαιρεί μερικά υποκάμισα παρουσία του αφεντικού στο κατάστημα και μερικά εν απουσία εκείνου κλέβοντας το κλειδί. Ποια εγκλήματα τελέστηκαν;
7. Ποιες οι επί μέρους πράξεις του εγκλήματος της ληστείας;
8. Πόσα είδη απάτης προβλέπει ο Ποινικός μας Κώδικας;

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 02 Ιούνιος 2009

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
18 Απρ Απρ 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 Ιούν Ιούν
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML