Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Παρατηρητήριο arrow Νέο πλαίσιο για την απελευθέρωση

Νέο πλαίσιο για την απελευθέρωση

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Σάββατο, 06 Αύγουστος 2011

Αλλαγές στις δικηγορικές αμοιβές και εξασφάλιση είσπραξης ποσοστών για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δικηγορικούς συλλόγους προωθεί τώρα η κυβέρνηση

Νέες αλλαγές στο άνοιγμα του επαγγέλματος των δικηγόρων ετοιμάζει η κυβέρνηση
"Ξανανοίγουν" τα νομικά επαγγέλματα με ρυθμίσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση σε εκτέλεση του νόμου 3919/11, ο οποίος έκανε το αρχικό "άνοιγμα" - "απελευθέρωση" των λεγόμενων "κλειστών επαγγελμάτων", χωρίς όμως να ικανοποιήσει -όπως φαίνεται- σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς τόσο την τρόικα όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ηδη προετοιμάζονται σχέδια διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που θα προβλέπουν τη μείωση των δικηγορικών αμοιβών σε διάφορες περιπτώσεις, την εξασφάλιση είσπραξης ποσοστών για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δικηγορικούς συλλόγους, καθώς επίσης τη μείωση των αμοιβών των συμβολαιογράφων και την αύξηση του αριθμού τους.

Παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για τη διαφήμιση των νομικών επαγγελμάτων, με άρση αρκετών από τις ήδη ισχύουσες απαγορεύσεις. Πριν από λίγες μέρες η ΕΕ έθεσε ζήτημα για τους γεωγραφικούς περιορισμούς που αφορούν τις δικηγορικές εταιρείες, που παρέμειναν με τροπολογία της τελευταίας στιγμής.

Το νομικό πλαίσιο που ίσχυσε για τους δικηγόρους μετά τη θέσπιση του ν. 3919/11, δεν έφερε στην πράξη ριζικές αλλαγές προβλέποντας κατ' αρχήν ότι η αμοιβή θα καθορίζεται με γραπτή συμφωνία ανάμεσα στον δικηγόρο και στον εντολέα του (πελάτη). Αν όμως δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι γνωστές ως "νόμιμες αμοιβές".

Σημαντική είναι η αλλαγή που αφορά στη δικηγορική αμοιβή στα συμβόλαια, καθώς δεν θα ακολουθεί τη λογική ενός συγκεκριμένου ύψους ("πλαφόν" που κλιμακώνεται ανάλογα με την αξία του συμβολαίου), αλλά θα ρυθμίζεται ελεύθερα με συμφωνία ανάμεσα στον δικηγόρο και στον εντολέα.

Η κυβέρνηση κατάργησε το όριο ηλικίας των 35 ετών για την είσοδο στο επάγγελμα των δικαστικών επιμελητών
Στις προτάσεις της αρμόδιας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής συγκαταλέγεται η θέσπιση ΠΔ που θα μειώνει κλιμακωτά τα ποσοστά των δικηγορικών αμοιβών όσο αυξάνεται η αξία του αντικειμένου στις πολιτικές δίκες (αστικές διαφορές). Μέχρι τώρα η νόμιμη αμοιβή που δικαιούται ο δικηγόρος για την εργασία του σε πολιτικές (αστικές) υποθέσεις ανερχόταν οπωσδήποτε μέχρι το 2% της αξίας του αντικειμένου της κάθε αγωγής.

Τώρα με τον προτεινόμενο νέο πίνακα, η αμοιβή σε ποσοστό 2% θα ισχύει μέχρι τα 200.000 ευρώ και το ποσοστό αυτό θα μειώνεται όσο ανεβαίνει η αξία του αντικειμένου της αγωγής.

Ετσι, θα κυμαίνεται στο 1,5% η αμοιβή όταν η αγωγή αφορά ποσά 200.001 έως 750.000 ευρώ, ποσοστό 1% για 750.001 έως 1,5 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,5% για 1,5 έως 3 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,3% για 3 εκατ. έως 6 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,2% για 6 εκατ. έως 12 εκατ. ευρώ, ποσοστό 0,1% για 12 εκατ. έως 25 εκατ. ευρώ, ενώ όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ, το ποσοστό της νόμιμης αμοιβής για τη σύνταξη της κύριας αγωγής θα ανέρχεται σε 0,05%.

Στο μισό

Στην περίπτωση αγωγών από συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή κατά την ειδική διαδικασία τους, τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται στο μισό.

Αν η αγωγή δεν αφορά χρηματική απαίτηση (π.χ. σε αγωγές αναγνωριστικές, νομής, κυριότητας, δουλειών, διανομής, ακυρότητας, διάλυσης εταιρείας κ.λπ.), η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται με την ίδια λογική βάσης, ακολουθώντας τον νέο πίνακα ποσοστών, ανάλογα με την πραγματική αξία του αντικειμένου της αγωγής. Αν το περιεχόμενο της αγωγής αφορά περιοδικές παροχές ή προσόδους απροσδιόριστου χρόνου, τότε η νόμιμη αμοιβή καθορίζεται στη λογική των ίδιων ποσοστών, με βάση το 10πλάσιο της ετήσιας παροχής ή προσόδου.

Ακόμα προβλέπεται ότι ο δικηγόρος θα προκαταβάλει συγκεκριμένα ποσοστά στον δικηγορικό του σύλλογο και στα ασφαλιστικά ταμεία, από την αμοιβή του.

Παράλληλα, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο ΠΔ που προτείνει ειδική επιτροπή δικηγόρων για το πώς πρέπει να επιτραπεί η διαφήμιση και προβολή των δικηγόρων υπό όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να τηρούνται βασικοί δεοντολογικοί κανόνες του λειτουργήματος.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Αύξηση των επαγγελματιών έως 20%


Για τους συμβολαιογράφους μελετάται η αύξηση του αριθμού τους σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10 έως 20% των ήδη υπηρετούντων συμβολαιογράφων (3.300), κάτι που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον κλάδο, αφού υποστηρίζουν ότι είναι αναλογικά περισσότεροι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με πληθυσμιακά κριτήρια, ενώ έχουν μειωθεί οι συμβολαιογραφικές πράξεις (ιδίως για ακίνητα) λόγω της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικής πλευράς ελέγχεται σε ποιες περιφέρειες μπορεί να γίνει αύξηση (χωρίς να αλλάξει το σύστημα εισόδου με εξετάσεις) χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα βιωσιμότητας και βιοπορισμού, αφού αυτό αποτελεί και την "κόκκινη γραμμή" σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ.

"Αγκάθι" αποτελεί και η νέα υπόδειξη της τρόικας για μείωση των αμοιβών στη σύνταξη των συμβολαίων.

Αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ορίζει "πλαφόν" ανώτατης αμοιβής.

Στις συναλλαγές κάτω από ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο, η αναλογική αμοιβή θα καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται σημαντική μείωση της μέσης αμοιβής τουλάχιστον στο μισό.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Περιορισμοί για τους δικαστικούς επιμελητές


Το Προεδρικό Διάταγμα για τους δικαστικούς επιμελητές πρόβλεψε πολύ περιορισμένο "άνοιγμα" του κλάδου, καταργώντας ουσιαστικά -ύστερα από σχετική υπόδειξη του ΣτΕ- το όριο ηλικίας των 35 ετών για την είσοδο στο επάγγελμα, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα να συστήσουν αστικές εταιρείες για την από κοινού παροχή των υπηρεσιών τους.

Το ΠΔ που κρίθηκε συνταγματικό από το ΣτΕ, διατηρεί περιορισμούς για είσοδο στο επάγγελμα με διαγωνισμό, καθεστώς προηγούμενης διοικητικής άδειας, περιορισμένο αριθμό, γεωγραφικούς περιορισμούς κ.λπ., γιατί έτσι εξυπηρετούνται επιτακτικές ανάγκες δημοσίου συμφέροντος, όπως η διασφάλιση διαφάνειας και αξιοκρατίας, η ορθή άσκηση καθηκόντων που σχετίζονται με δημόσια εξουσία, αφού επιδίδουν έγγραφα για την πρόοδο των δικών, συμβάλλουν στην ασφάλεια των συναλλαγών, των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
40 Σεπ 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 Νοέ Νοέ Νοέ
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML