Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Επίκαιρη Νομολογία arrow ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για το δικαίωμα ψήφου σε μετανάστες

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για το δικαίωμα ψήφου σε μετανάστες

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2011

STEΑντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νόμο 3838/2010 που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις νομαρχιακές και τις δημοτικές εκλογές σε μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας.

Έτσι, η επταμελής σύνθεσης το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε το ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο Σωτ. Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλος) υπογραμμίζει στην υπ΄ αριθμ. 350/2011 απόφασή της ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».

Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσθέτει το ΣτΕ

Ακόμη, σημειώνεται στη δικαστική απόφαση ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων των ΟΤΑ έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της χώρας γενικώς».

Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα, της συνδρομής in concreto (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της "νόμιμης διαμονής" έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/2007, κ.λπ.), «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως».

Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ΄ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του "δικαίου του αίματος" (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις - συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ - το Σύνταγμα διαχρονικά περιέλαβε διατάξεις οι οποίες «καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων (συμπλήρωση του 21ου έτους) αλλοδαπών αλλογενών, δηλαδή την βάσει ειδικής διαδικασίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου απονομή της ιθαγένειας με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοικήσεως που διαγιγνώσκει την συνδρομή ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Να σημειωθεί ότι παρέμβαση στην εν λόγω υπόθεση υπέρ της επίμαχης υπουργικής αποφάσης έχει ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγενείας Έντα Γκέμυ η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 (Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 06 Φεβρουάριος 2011

1 Σχόλιο

theodore
Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης
06 Φεβρουάριος 2011, 23:32
Από τις αντιδράσεις που ακολούθησαν την έντιμη απόφαση των Δικαστών του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ είναι εμφανές ότι ορισμένες βασικές διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος ενοχλούν σφόδρα κάποιους! Επί χρόνια μάλιστα ορισμένοι από αυτούς από την κυρίαρχη θέση του καθηγητή της Νομικής μάς είχαν πείσει ότι αυτές οι διατάξεις δεν έχουν κάποιο νόημα, είναι πανηγυρικές κτλ., προκειμένου να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν το πνεύμα του Συντάγματος. Ένας από τους καθηγητές έλαβε μέρος μάλιστα στην συγκεκριμένη δίκη με διπλή ιδιότητα, προκειμένου να υπερασπίσει το έργο της ζωής του! Γι΄ αυτούς το ελληνικό Σύνταγμα υπηρετεί πρώτα και πάνω απ όλα τον Άνθρωπο, ωσάν ο συντακτικός νομοθέτης το 1974 να ήταν η παγκόμια ανθρωπότητα! Η αυτονόητη αλήθεια, όμως, την οποία προσπάθησαν τόσο πολύ να αγνοήσουμε, ήταν ότι το ελληνικό Σύνταγμα συνετάγη από Έλληνες για να υπηρετεί τους Έλληνες και τον Ελληνισμό, δηλ. να φέρει σε πέρας το έργο που άρχισαν οι αγωνιστές του 21 : να διαιωνισθεί ο ελληνικός πολιτισμός με την προστασία των Ελλήνων από τον αφανισμό που τούς επιφυλάσσει η κατά τα άλλα ειρηνική συμβίωση των λαών... Συνεπώς, για μας που έχουμε νομική κατάρτιση, αλλά και επίγνωση της παγκόσμιας ιστορίας και της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, διαχρονικά και διατοπικά, μάς φαίνεται λογικό το ελληνικό Σύνταγμα να μεριμνα πρώτα για την επιβίωση του έθνους-κράτους που καθιδρύει με την πάγια λειτουργία ασφαλιστικών δικλείδων ότι αυτοί που ασκούν πολιτικά δικαιώματα είναι πραγματικοί και όχι κατ όνομα ή τυπικά Έλληνες. Η Χαρά Νικοπούλου είχε πει κάτι πολύ σοφό και δεν ξέρω αν αξίζει να ειπωθεί στην περίπτωσή μας: Έλληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ελληνόψυχος γίνεσαι, δεν γεννιέσαι! Πολύ φοβούμαι ότι κάποιοι απλώς γεννήθηκαν Έλληνες. Στην πορεία επέλεξαν να είναι κάτι διαφορετικό.... Δικαίωμά τους, αρκεί να μην προσπαθούν να το επιβάλλουν με φραστική τρομοκρατία περί ακροδεξιάς κτλ. στους υπόλοιπους, και προς το παρόν περισσότερους.....

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια.

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
48 Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML