Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Ασφάλιση - Φορολογία arrow Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2010

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2010

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Τετάρτη, 05 Μάιος 2010

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ34Α) με τις οττοίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υττουργό οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 62 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ ΑΊ51) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
3.    Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 23 τουν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 A727-12-2005) με τις οττοίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
4.    Την ανάγκη διευκόλυνσης υττοβολής των δηλώσεων και την αντιμετώττιση προβλημάτων ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών.
5.    Τη διαττίστωση ότι από την αττόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋττολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1.    Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994 που αποκτούν εισόδημα,
Α) από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α', Β', Γ',
κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11° και 12° του
έτους 2009, πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιτττώσεις αα),
στστ), ζζ), της περίπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ και
Β) από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο ττλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλττ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, που λήγουν στις 3 και 4 Μα'ί'ου αντίστοιχα, ορίζεται η 20η Μαΐου.
Η υττοβολή των δηλώσεων της περίπτωσης Α ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ενώ της περίτττωσης Β μέσα σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, και με αρχή και για τις δύο περιτττώσεις, για το ψηφίο 1 την 20η Μαΐου 2010.
2.    Ειδικότερα, οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οττοίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν τη δυνατότητα να υττοβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010, ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
3.    Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για
τους υττοχρεους των παραπανω παραγραφων,  συμφωνα με τα ως ανω οριζόμενα.
4.   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 25 Αύγουστος 2010

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
48 Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ Νοέ 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν
Προσεχείς εκδηλώσεις:

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

Επικαιρότητα

Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

Σχεδιάστηκε από
Powered by Elxis CMS
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
RSS 0.91 RSS 1.0
RSS 2.0 ATOM 0.3
OPML