Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Δικηγορικών Συλλόγων arrow Ενημερωτικό Σημείωμα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2009

Ενημερωτικό Σημείωμα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων Δικηγόρων Σεπτεμβρίου 2009

Έχει γραφτεί από LawyersVoice.gr Team
Παρασκευή, 11 Σεπτέμβριος 2009

Ο διαγωνισμός για λήψη της άδειας του Δικηγόρου προκηρύσσεται σύμφωνα με το νόμο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 2 φορές το χρόνο.
Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύσσεται συνήθως για 31 Μαρτίου και ο δεύτερος για 30 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.
Η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού Σεπτεμβρίου 2009 θα γίνει μέσα στο πρώτο 10ήμερο του μήνα Σεπτεμβρίου και αμέσως μετά θα αρχίσει η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού άσκησης, που συμπεριλαμβάνεται στα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο Εφετείο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει στα Γραφεία του Τμήματος Ασκουμένων του Δ.Σ.Α. κατά τις ημερομηνίες από 09.09.2009 μέχρι και 21.09.2009.
Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο Αθηνών θα λήξει στις 29.09.2009 (η έναρξή της θα ανακοινωθεί εντός των ημερών).
Στις 30.09.2009 θα συνεδριάσει η Εξεταστική Επιτροπή στο Εφετείο και θα ανακοινώσει το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων.
Μετά τις γραπτές εξετάσεις και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Εφετείο, η Εξεταστική Επιτροπή θα ανακοινώσει το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ. (Έντυπη από το Σύλλογο).
Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί σε μας για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ.
2. Βεβαίωση του Δικηγόρου, ότι ασκηθήκατε κοντά του συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση, ή τουλάχιστον μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που κάνατε παραστάσεις και με άλλους δικηγόρους, τότε ο δικηγόρος που ασκηθήκατε στην ίδια βεβαίωση για την άσκηση, θα βεβαιώνει ότι αυτοί είναι συνεργάτες του.
3. Φωτοαντίγραφο (φωτοτυπία) της κατάστασης των παραστάσεων, που κάνατε με το δικηγόρο που ασκηθήκατε ή και με τους συνεργάτες του επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου που έγιναν οι παραστάσεις. Η επικύρωση γίνεται από τη Γραμματεία ύστερα από σχετική αίτησή σας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα) και ότι εκπληρώσατε τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή απαλλαχτήκατε τούτων νομίμως ή τελείται νομίμως εκτός στρατεύματος
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότηταςΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αίτηση για τη συμμετοχή.(Έντυπη από το Εφετείο).
2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο).
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Πιστοποιητικό τριάντα παραστάσεων (άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 3026/54 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 Ν.Δ. 4189/1961) εκδίδεται από τη Γραμματεία που έγιναν οι παραστάσεις.
5. Διπλότυπο εξετάστρων που εκδίδεται από το Δικηγορικό Σύλλογο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα) και ότι εκπληρώσατε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή απαλλαχτήκατε τούτων νομίμως ή τελείται νομίμως εκτός στρατεύματος .
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

 • Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο Βιβλίο Ασκουμένων γίνεται αμέσως μετά τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο Βιβλίο Ασκουμένων γίνεται μέσα σ' ένα μήνα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • 1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο Υποψήφιος (δεν μπορεί να ζητήσει διορισμό στο Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης, Πειραιά, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής και Ιωαννίνων εάν δεν ασκήθηκε σ’ αυτά). (Έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης).
  2. Παράβολα Ταμείου Νομικών (Σωκράτους 53).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
  1. Αίτηση για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων
  2. Δύο ειδικές δηλώσεις (έντυπες από το Δικηγορικό Σύλλογο).
  3. Πρακτικό ορκωμοσίας.
  4. ΦΕΚ (του διορισμού).
  5. Δύο φωτογραφίες.
  6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 ότι «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 26, 62 και 63 του «Κώδικα περί Δικηγόρων».

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».

 • Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο Υπουργείο για το διορισμό δικηγόρου είναι αποκλειστική και γίνεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή (άρθρο 14 ν. 723/77).
 • Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται είκοσι (20) ημέρες περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.
 • Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέσα σε τρεις (3) μήνες (αποκλειστική προθεσμία) ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο (ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).
 • Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος 2009

  Πρόσφατες Αναρτήσεις

  Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
  Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
  44 Οκτ Οκτ Οκτ Οκτ 01 02 03
  45 04 05 06 07 08 09 10
  46 11 12 13 14 15 16 17
  47 18 19 20 21 22 23 24
  48 25 26 27 28 29 30 Δεκ
  Προσεχείς εκδηλώσεις:

  Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις.

  Επικαιρότητα

  Best viewed with any browser Best viewed in 1280x1024

  Σχεδιάστηκε από
  Powered by Elxis CMS
  Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά.
  LawyersVoice.gr - Copyright 2008-
  RSS 0.91 RSS 1.0
  RSS 2.0 ATOM 0.3
  OPML